White Salmon Babe Ruth vs The Dalles 06/09/08 - ejk photos